Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 
ข่าวอัพเดท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
หัวข้อข่าว : บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทย

รายละเอียด :

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เริ่มให้บริการรับชำระกับผู้ที่ได้รับใบสั่งจากกล้องของกองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง และสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยใบสั่งที่นำมาชำระได้ จะเป็นใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป มีแถบบาร์โค้ดและระบุว่า “สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย” โดยสามารถนำใบสั่งแบบกล้องที่มีแถบบาร์โค้ดมาทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, ตู้ ATM และตู้ ADM กรุงไทย, KTB netbank (ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารสามารถใช้บริการได้ตามเวลาเปิด-ปิดให้บริการของแต่ละสาขาธนาคาร ส่วนช่องทางอื่นๆที่เป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่อง ATM หรือ Internet Banking สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง) // ค่าธรรมเนียมการทำรายการ เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller) 20 บาท ต่อรายการ, เครื่อง ATM /ADM 15บาท ต่อรายการ, KTB Netbank 15 บาท ต่อรายการ
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...