กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วฉบับแก้ไข

** (โปรดดู เนื้อหาของ ข้อกำหนด ตร. เรื่อง กำหนดชื่อและประเภทของวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และประเภทของรถที่ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจสอบผู้ขับขี่ ตามไฟล์ที่แนบ ) **


** (โปรดดู ร่างข้อกำหนด ตร. ฯ ตามไฟล์ที่แนบ เพิ่มเติม) **