กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

การจัดการจราจร งานเถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

การจัดการจราจร งานเถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
การจัดการจราจร งานเถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  การจัดการจราจร งานเถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย  ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนผ่านจุดคัดกรอง งานเริ่ม 14.00 - 22.00 น.