กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ตรวจสอบจุดจอดรถ งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 4 จุด วันที่ 7 เม.ย.61

ตรวจสอบจุดจอดรถ  งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 4 จุด วันที่ 7 เม.ย.61
ตรวจสอบจุดจอดรถ งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 4 จุด วันที่ 7 เม.ย.61

ตรวจสอบจุดจอดรถงานเถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย  ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า   สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนผ่านจุดคัดกรอง งานเริ่ม 14.00 - 22.00 น.  

ช่วงเช้า เปิด 3 จุดคัดกรอง 
จุดที่ 1 ตรงข้าม บชน. 
จุดที่ 2 ข้าง TMB ตรงข้าม ทภ.1 ถ.ศรีอยุธยา 
จุดที่ 3 ถ.อู่ทองใน โค้ง ปตท. 
จุดที่ 4 เกาะกลางถนนราชดำเนินนอก จะเปิดเวลา 18.00 น.

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 ร่วมสรงน้ำพระ ชมนิทรรศการและการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย สาธิตการปรุงเครื่องหอม ชิมอาหารตำนานไทย เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยหรือชุดสุภาพ หรือผ้าลายดอก