กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

7-8 เม.ย.61 จัดสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ มธ.รังสิต แนะเผื่อเวลาเดินทาง

7-8 เม.ย.61 จัดสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ มธ.รังสิต แนะเผื่อเวลาเดินทาง
7-8 เม.ย.61 จัดสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ มธ.รังสิต แนะเผื่อเวลาเดินทาง

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์  แจ้งประชาสัมพันธ์  งานสอบวันที่ 7-8 เมษายน 2561 มีการจัดการสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด เวลาสอบ 13.00 - 18.00 น. ผู้มาสอบประมาณ 6,500 คน ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์  รังสิต  เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก  แนะนำควรเผื่อเวลาในการเดินทาง