กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ตรวจสอบจุดจอดรถ งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 4 จุด

ตรวจสอบจุดจอดรถ  งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 4 จุด
ตรวจสอบจุดจอดรถ งาน เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 4 จุด

ตรวจสอบจุดจอดรถงานเถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย  ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า