กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลี่ยง! ซอยพัฒนาการ 27-33 ซ่อมทาง

เลี่ยง! ซอยพัฒนาการ 27-33 ซ่อมทาง
เลี่ยง! ซอยพัฒนาการ 27-33 ซ่อมทาง

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์ จาก งานจราจร สน.คลองตัน  แจ้งประชาสัมพันธ์  ปิดการจราจรชั่วคราว  บริเวณซอยพัฒนาการ 27 – 33 วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00น.  เนื่องจากจะมีซ่อมทางบริเวณบ่อไฟฟ้าใต้ดิน
ผู้ใช้ทางที่ต้องการไปถนนศรีนครินทร์ให้กลับรถและลงอุโมงค์ จะได้รับความสะดวกกว่า
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ใช้ทาง ไม่มีความจำเป็น ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร  โทร. สายด่วนจราจร 1197