กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

9 มิ.ย.62 เวลา 05.00-07.00น. เลี่ยงเส้นทางถนนเจริญกรุง

9 มิ.ย.62 เวลา 05.00-07.00น. เลี่ยงเส้นทางถนนเจริญกรุง
9 มิ.ย.62 เวลา 05.00-07.00น. เลี่ยงเส้นทางถนนเจริญกรุง

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์งาน MPS WALK & RUN 2019 "สานสัมพันธ์ครอบครัว สตรีมหาพฤฒาราม"
วันที่ 9 มิถุนายน 2562  เวลา 05.00 - 07.00น. เส้นทาง ถนนเจริญกรุง > ถนนสี่พระยา > ถนนนเรศ > ถนนสุรวงศ์ > ถนนเจริญกรุง >ถนนข้าวหลาม  แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร  โทร. สายด่วนจราจร 1197