กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลี่ยง! เส้นทางผ่าน มธ. รังสิต

เลี่ยง! เส้นทางผ่าน มธ. รังสิต
เลี่ยง! เส้นทางผ่าน มธ. รังสิต

กองบังคับการตำรวจจราจร  ปฏิทินงานสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  วันที่ 9 มิ.ย. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  มีการจัดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ 12,624 คน แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร  โทร. สายด่วนจราจร 1197