กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

6 - 8 มิ.ย.2562งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร

6 - 8 มิ.ย.2562งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร
6 - 8 มิ.ย.2562งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร  e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEO
วันที่ 6 - 8 มิ.ย. 2562  เวลา 10.00-18.00 น. ไบเทคบางนา
แนะนำใช้ขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการจราจรได้ที่ สายด่วนจราจร โทร.1197