กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

 31 พ.ค - 4 มิ.ย.62 เวลา 22.00 – 04.00น. ปิดการจราจรภายในอุโมงค์ดินแดง

 31 พ.ค - 4 มิ.ย.62 เวลา 22.00 – 04.00น. ปิดการจราจรภายในอุโมงค์ดินแดง
 31 พ.ค - 4 มิ.ย.62 เวลา 22.00 – 04.00น. ปิดการจราจรภายในอุโมงค์ดินแดง

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  วันที่  31 พ.ค - 4 มิ.ย. 2562 เวลา 22.00 – 04.00น.  สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร   แจ้งปิดการจราจรภายในอุโมงค์ดินแดง  เพื่อปรับปรุงและทำการกะเทาะสีภายในอุโมงค์ และทำการตีเส้นจราจรใหม่

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในวันและช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ สายด่วนจราจร โทร.1197  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง