กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

1 มิ.ย.62 เวลา 21.00น. - 3 มิ.ย.62 เวลา 18.00น. ปิดการจราจร  ถนนพระราม 3  บริเวณหน้าศาลเจ้าตลาดคลองเตย

1 มิ.ย.62 เวลา 21.00น. - 3 มิ.ย.62 เวลา 18.00น. ปิดการจราจร  ถนนพระราม 3  บริเวณหน้าศาลเจ้าตลาดคลองเตย
1 มิ.ย.62 เวลา 21.00น. - 3 มิ.ย.62 เวลา 18.00น. ปิดการจราจร  ถนนพระราม 3  บริเวณหน้าศาลเจ้าตลาดคลองเตย

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  จาก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง จะดำเนินการปิดการจราจร  ถนนพระราม 3  บริเวณหน้าศาลเจ้าตลาดคลองเตย เพื่อดำเนินการยกรื้อคานคอนกรีตสะพาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00น. ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.

แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากแยกอโศกให้เลี้ยวขวาที่ แยกพระราม 4 เพื่อเข้าสู่ถนนสุนทรโกษามุ่งหน้าแยกณระนอง

เส้นทางที่ 2 จากถนนพระราม 3 ให้เลี้ยวซ้ายโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เพื่อกลับรถ

เส้นทางที่ 3 จากถนนสุนทรโกษา (ท่าเรือ)เลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มุ่งหน้า ถนน อโศก

เส้นทางที่ 4 จากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสุนทรโกษามุ่งหน้าแยกณระนอง