กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

พิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปลี่ยนแปลง การเปิด-ปิดในการเข้าเยี่ยมชมฯ

พิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปลี่ยนแปลง การเปิด-ปิดในการเข้าเยี่ยมชมฯ
พิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปลี่ยนแปลง การเปิด-ปิดในการเข้าเยี่ยมชมฯ

กองบังคับการตำรวจจราจร  แจ้งประชาสัมพันธ์  จาก "พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน" เปลี่ยนแปลง การเปิด-ปิดในการเข้าเยี่ยมชมฯ

โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม“พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน” ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.(ไม่เสียค่าบริการ) 
หยุด วันเสาร์,อาทิตย์ ,จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบการบรรยาย จำนวน 3 รอบ/วัน
: รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 12.00 น.
: รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.30 น.
: รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 16.00 น.

(ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองการเข้าชมเป็นหมู่คณะที่ โทร 02-282-5057 และ เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace/