กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

20 มิ.ย. 2562 ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

20 มิ.ย. 2562 ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
20 มิ.ย. 2562 ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี
ซ้อมย่อย : วันที่ 1 - 2  มิ.ย.  2562 และ วันที่ 8 - 9 มิ.ย. 2562
ซ้อมใหญ่ : วันที่ 18 - 19 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ 
ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้ทราบเป็นข้อมูล