กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

19 พ.ค.62 กิจกรรมเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54ปี แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

19 พ.ค.62 กิจกรรมเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54ปี แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง
19 พ.ค.62 กิจกรรมเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54ปี แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม เดิน – วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี  เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6

กองบังคับการตำรวจจราจร แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทาง  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการจราจรได้ที่ สายด่วนจราจร โทร.1197