กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เส้นทางแนะนำประชาชนเดินทาง (วันที่ 3-4 พ.ค.62)

เส้นทางแนะนำประชาชนเดินทาง (วันที่ 3-4 พ.ค.62)
เส้นทางแนะนำประชาชนเดินทาง (วันที่ 3-4 พ.ค.62)

เส้นทางแนะนำสำหรับประชาชนใช้เดินทาง 

รอบพื้นที่รองรับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (วันที่ 3-4 พ.ค.62)