กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เส้นทางแนะนำประชาชนเดินทางโดยรอบพื้นที่รองรับการจัดพระราชพิธี (วันที่ 2 พ.ค. 62)

เส้นทางแนะนำประชาชนเดินทางโดยรอบพื้นที่รองรับการจัดพระราชพิธี (วันที่ 2 พ.ค. 62)
เส้นทางแนะนำประชาชนเดินทางโดยรอบพื้นที่รองรับการจัดพระราชพิธี (วันที่ 2 พ.ค. 62)

เส้นทางแนะนำสำหรับประชาชนใช้เดินทาง

โดยรอบพื้นที่รองรับการจัดพระราชพิธี (วันที่ 2 พ.ค. 62)