กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แผนที่ปิดการจราจรวันซ้อมขบวน 17 เม.ย.62

แผนที่ปิดการจราจรวันซ้อมขบวน 17 เม.ย.62
แผนที่ปิดการจราจรวันซ้อมขบวน 17 เม.ย.62

 

การจัดการจราจรในการซักซ้อมการปฏิบัตกิารรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปิดการจราจรวันที่ 17 เม.ย.62 ตั้งแต่เวลา 16.00 –21.30 น.