กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รอง ผบก.จร. ตรวจความเรียบร้อยและจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

รอง ผบก.จร. ตรวจความเรียบร้อยและจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
รอง ผบก.จร. ตรวจความเรียบร้อยและจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

พ.ต.อ.ภูษิต  วิเศษคามินทร์  รอง ผบก.จร.  ตรวจความเรียบร้อย และจัดการจราจร  คัดกรองรถที่จะเข้างาน "อุ่นไอรัก  คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า