กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร
สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร ประจำวันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 20.00 น.

1.สภาพทั่วไป 

1.1ถนนพหลโยธินจากแยก คปอ.ถึงแยกพลาธิการ ขาเข้า - ขาออก การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี

1.2 ถนนสายไหม ขาเข้า - ขาออกการจราจรคล่องตัว

1.3 ถนนสุขาภิบาล 5 ขาเข้า - ขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ดี

  1. อุบัติเหตุ รถเสีย

- ไม่มี         

  1. จุดที่เป็นปัญหาการจราจร (วิกฤติ)

- ไม่มี

สรุป ในพื้นที่ สน.สายไหม การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเป็นปกติ