กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

3 ธ.ค.61 - 7 ม.ค.62 ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

3 ธ.ค.61 - 7 ม.ค.62 ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
3 ธ.ค.61 - 7 ม.ค.62 ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้อง ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค  ดังนี้

  • ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณซอยลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง โดยจะเปิดช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทดแทน และปิดช่องจราจรดังกล่าวในเวลา 00 – 04.00 น. เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน