กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

1-27ธ.ค.61 รฟม.เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.พหลโยธิน และ ถ.ลำลูกกา เวลา 22.00-05.00น.

1-27ธ.ค.61 รฟม.เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.พหลโยธิน และ ถ.ลำลูกกา เวลา 22.00-05.00น.
1-27ธ.ค.61 รฟม.เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.พหลโยธิน และ ถ.ลำลูกกา เวลา 22.00-05.00น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง วัดสายไหม ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ซอยพหลโยธิน 45 บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณสถานีบริการน้ำมัน SHELL ถึง ซอยพหลโยธิน 61 บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ถึง แยก คปอ.จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
  2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง ม.ศรีปทุม บริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67 บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศ (ทอ.) ถึง รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และ ถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง วัดสายไหมจะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและ   ฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง
  3. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง ธนาคารทหารไทย (สนง.ใหญ่) จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า คงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออก คงมี 3 ช่องทาง