กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) อำนวยการจราจร การจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 สวนลุมพินี

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) อำนวยการจราจร การจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 สวนลุมพินี
งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) อำนวยการจราจร การจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 สวนลุมพินี

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) อำนวยการจราจร การจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 สวนลุมพินี

วันนี้ (27 พ.ย.61)

  • อำนวยการจราจร รายงานสภาพการจราจร หน้าสวนลุมพินีประตู 4, แยกศาลาแดง การจราจรรถมากหนาแน่นต่อเนื่องจากประตู 3
  • อำนวยการจราจร รายงานสภาพการจราจร หน้าสวนลุมพินีประตู 5, ถ.ราชดำริ การจราจรเคลื่อนตัวดี
  • อำนวยการจราจร รายงานสภาพการจราจร หลังสวนลุมพินี ทางออกประตู 6, ถ.สารสิน การจราจรเคลื่อนตัวดี