กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร
สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร

งานจราจร สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร ประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00น.

  1. การจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้
  2. ถ.ประชาธิปก ขาเข้า รถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ขาออก รถมากยังเคลื่อนตัวได้ดี, ถ.อิสรภาพ ทั้งสองด้านรถน้อย เคลื่อนตัวได้ดี
  3. สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้า ขาเข้า ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ขาออก รถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
  4. อุบัติเหตุ รถจอดเสีย ไม่มี