กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจร โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4

กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจร โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4
กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจร โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร แจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจร โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อก่อสร้างขยายความกว้างทางขึ้นทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 5 จุด ดังนี้

- จุดที่ 1 ปิดเส้นทางเลี้ยวซ้าย จาก พุทธมณฑลไปจังหวัดนครปฐม และจุดกลับรถใต้สะพานไปพุทธมณฑล บริเวณด้านข้างวิทยาลัยราชสุดา โดยจะเริ่มการก่อสร้างฯ ในจุดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
- จุดที่ 2 เบี่ยงการจราจร สะพานข้ามถนนบรมราชชนนี บริเวณทางขึ้นต่างระดับจากพุทธมณฑลไปศาลายาและพุทธมณฑลไปกรุงเทพ
- จุดที่ 3 ปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจร ถนนคู่ขนานถนนบรมราชชนนี – ศาลายา ด้านข้างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ
- จุดที่ 4 เบี่ยงการจราจรเพื่อกันพื้นที่ก่อสร้าง จากศาลายาเข้าถนนบรมราชชนนี ขาเข้ากรุงเทพฯ
- จุดที่ 5 เบี่ยงการจราจรเพื่อกันพื้นที่ก่อสร้าง เกาะกลางถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาออก (ใต้สะพานข้ามถนนบรมราชชนนี) 

ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0 2420 1406 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586