กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร. ตรวจเยี่ยมและมอบโอวาทแก่ข้าราชการตำรวจจราจร กก.6 บก.จร.

พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร. ตรวจเยี่ยมและมอบโอวาทแก่ข้าราชการตำรวจจราจร กก.6 บก.จร.
พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร. ตรวจเยี่ยมและมอบโอวาทแก่ข้าราชการตำรวจจราจร กก.6 บก.จร.

(22 ต.ค.61) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร. ตรวจเยี่ยมและมอบโอวาทแก่ข้าราชการตำรวจจราจร กก.6 บก.จร. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา