กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รอง ผบก.จร. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ครั้งที่ 1/2561

 รอง ผบก.จร. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ครั้งที่ 1/2561
รอง ผบก.จร. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ครั้งที่ 1/2561

(19 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รอง ผบก.จร. เป็นผู้แทน บก.จร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยที่ประชุมมี พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่ง บก.ทล. และนักวิชาการผู้ทำงานวิจัยปัญหาดังกล่าว ร่วมประชุม