กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันวินัยจราจร

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันวินัยจราจร
งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันวินัยจราจร

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4)

วันนี้ (12 ต.ค.61) เวลา 17.30 น. ตามนโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรจากเรื่องร้องเรียน โดย พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร.(จ.1) ให้ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันจับกุมรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ ตามคำร้องเรียน ภายใต้การอำนวยการปฏิบัติโดย พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน์ ผกก.1 บก.จร.(นก.1), ว่าที่ พ.ต.ต.นที คุ้มล้วนล้อม สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตรวจใต้ 1) จัดกำลัง 4 นาย โดยร.ต.อ.ธนกร เจิมรอด รอง สว.ฯ (ตรวจใต้ 1-3)  ควบคุมการปฏิบัติ กวดขันจับกุมรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ ในความผิดเกี่ยวกับแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร, แท็กซี่ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ (จ้างเหมา), ความผิดอื่นๆ เช่น หยุดรถหรือจอดรถในเขตห้ามหยุดหรือจอด, ใช้รถผิดประเภท, แต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาโดยบูรณาการร่วมหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ลุมพินี บริเวณ ถ.ราชดำริ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์