กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รรท.ผบก.จร. พร้อมตำรวจในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร

รรท.ผบก.จร. พร้อมตำรวจในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร
รรท.ผบก.จร. พร้อมตำรวจในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร

10 ต.ค. 61 เวลา 16:00 น.  

ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร. , พ.ต.อ.ลือชัย นนท์ปฏิมากุล ผกก.2 บก.จร. , พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์ อินทร รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร.

#ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

#แก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ

#ประสานพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัย

 พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์  (จ.1)

พ.ต.อ.อัครวุฒ ธานีรัตน์ (ลุมพินี 1)

(นก.2-1) ,  (นก.2-2)  ,  (นก.มหานคร 1) ,  (ลุมพินี 6) ,  (มหานคร 6) ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร เพื่อทราบถึงปัญหาจราจรและหาข้อแก้ไข ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติและจุดให้บริการประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเร่งรีบ

จุดที่ 1 ด่านดินแดง

จุดที่ 2 ยกระดับเพลินจิต

จุดที่ 3 จุดกลับรถดวงพิทักษ์

จุดที่ 4 ด่านเก็บค่าผ่านทางเพลินจิต  (ลุมพินี 1) ,  (ลุมพินี 6) รายงานสภาพจราจรและแผนการจัดการจราจรในพื้นที่ของ สน.ลุมพินี บริเวณด่านเพลินจิต เพื่อให้สภาพการจราจรไม่มีรถยนต์สะสมในทางลงด่วนเพลินจิต

#สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

#มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน