กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันวินัยจราจร

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันวินัยจราจร
งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4) กวดขันวินัยจราจร

ถนนปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายเป็นธรรม เป็นผู้นำด้านการจราจร

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตู้พระราม 4)

วันนี้ (11 ต.ค.61) เวลา 10.00 น.

ร.ต.อ.ธนกร เจิมรอด รอง สว.ฯ (ตรวจใต้ 1-3), ตรวจใต้ 1-25 พร้อมกำลัง 8 นาย ว.20 ตามโครงการ "กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" และข้อหาหลักตามนโยบายลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกเจริญผล, แยกพงษ์พระราม ท้องที่ สน.ปทุมวัน ใช้เวลา 1.30 ชม. พร้อมสุ่มตรวจการพกพาแผ่นกำหนดข้อหา และอัตราโทษของพรบ.จราจรทางบก พบว่า ผู้ปฏิบัติ นำติดตัวมาด้วยทุกนายขณะออกปฏิบัติหน้าที่ โดยใด้กำชับการปฏิบัติตามคำสั่งตรวจใต้ 1 ดังนี้

1.ให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด

2.ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด

3.บังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม เน้นจับกุมข้อหาหลักตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

4.ให้ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย

5.ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ประมาท

6.ขณะกวดขันวินัยจราจร ห้ามยืนกอดอก เท้าสะเอว มือล้วงกระเป๋า มือไขว้หลัง

7. หากมีปัญหาการจราจรรถติดขัด ให้รีบเร่งระบายรถ จนกว่าการจราจรจะคลี่คลาย