กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร
สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร ประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.10น.

  1. การจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ รถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ถ.ประชาธิปก ขาเข้า  รถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี  ส่วนขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องตามรอบสัญญาณไฟ, ถ.อิสรภาพ ทั้งสองด้าน รถเคลื่อนตัวได้ดี
  3. สะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า ขาเข้าและขาออก รถเคลื่อนตัวได้ดี
  4. อุบัตเหตุ รถจอดเสีย ไม่มี
  5. จุดน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาการจราจร (จุดวิกฤติ) ไม่มี