กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดสะพานกรุงเทพ 8 ต.ค.61 - 30 มี.ค.62 เวลา 21.00 - 04.00 น. ซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน

ปิดสะพานกรุงเทพ 8 ต.ค.61 - 30 มี.ค.62 เวลา 21.00 - 04.00 น. ซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน
ปิดสะพานกรุงเทพ 8 ต.ค.61 - 30 มี.ค.62 เวลา 21.00 - 04.00 น. ซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน

กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการปิดสะพานกรุงเทพ เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด – ปิดสะพาน โดยจะปิดการจราจรบนสะพานตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 มี.ค.62 เป็นช่วงๆ ตั้งแต่เวลา 21:00 - 04:00น. ของวันรุ่งขึ้น