กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

4 - 5 ตุลาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

4 - 5 ตุลาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4 - 5 ตุลาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย