กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร

สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร
สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร

สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 14 มี.ค. 61    

1.  ถนนอรุณอัมรินทร์     จาก   สะพานคลองมอญ  ถึง  สะพานอนุทินสวัสดิ์    รถมากเคลื่อนตัวได้ทั้ง 2 ฝั่ง 
2.  ถนนอิสรภาพ   จาก  สะพานเจริญพาศน์  ถึง  สะพานคลองมอญ     รถมากเคลื่อนตัวได้ทั้ง 2 ฝั่ง 
3.  ถนนจรัญฯ   จาก  ซอยจรัญฯ 7/1  ถึง  ซอยจรัญฯ 17    ขาเข้า  มีการก่อสร้างถนนคืนผิวการจราจร  ช่องจราจรลดลงชั่วคราว   การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
ขาออก   ปริมาณรถปานกลาง   การจราจรเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
4.  ซอยพณิชยการธนบุรี     รถมากเคลื่อนตัวได้ทั้ง 2 ฝั่ง