กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณสำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึง บริเวณ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณสำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึง บริเวณ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณสำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึง บริเวณ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณสำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึง บริเวณ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยระยะแรก จะเริ่มดำเนินการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และปิดสะพานข้ามคลองประปาชั่วคราว ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการนำตัวกั้นถนน (Barrier) วางบนผิวจราจร เพื่อปิดการจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บริเวณสำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึง บริเวณ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางทราบเป็นข้อมูลในการเดินทาง