กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดเบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาฯ 3-4 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 - 15.00 น.

ปิดเบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาฯ 3-4 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 - 15.00 น.
ปิดเบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาฯ 3-4 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 - 15.00 น.

แขวงทางหลวงนนทบุรี แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาฯ 3-4 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 - 15.00 น. เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง   บริเวณโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD