กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

15 ก.ย. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบกรมสรรพสามิต ควรวางแผนการเดินทาง

15 ก.ย. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบกรมสรรพสามิต ควรวางแผนการเดินทาง
15 ก.ย. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบกรมสรรพสามิต ควรวางแผนการเดินทาง

วันที่ 15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบกรมสรรพสามิต เวลา 09.00 - 12.00 น.  ผู้เข้าสอยจำนวน 6,500 คน 

อาจทำให้มีปัญหาการจราจรในจุดดังกล่าว  ประชาสัมพันธ์ โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง