กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561  ในวันศุกร์ ที่14 กันยายน 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. จะมีการปิดการจราจรด้านหน้าโรงพยาบาล และงดนำรถเคลื่อนย้ายออกจากอาคารเพชรรัตน์