กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

8 ก.ย.61 แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถ.ราชวิถี

8 ก.ย.61 แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถ.ราชวิถี
8 ก.ย.61 แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถ.ราชวิถี

สน.สามเสน  แจ้งประชาสัมพันธ์  ในวันเสาร์ ที่ 8 ก.ย.61 เวลา 07.00 - 12.00 น. มีการจัดสอบแข่งขันของกรมการขนส่งทางบก ในสนามสอบ

  • ม.สวนดุสิต จำนวน 1,900 คน
  • ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1,000 คน

แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถ.ราชวิถี  ในช่วงก่อนเข้าห้องสอบและหลังสอบเสร็จ