กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

การจราจรในพื้นที่ สน.บางกอกใหญ่

การจราจรในพื้นที่ สน.บางกอกใหญ่
การจราจรในพื้นที่ สน.บางกอกใหญ่

สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 13  มี.ค. 2561
-ถนนอรุณอัมรินทร์ (จากสะพานคลองมอญถึงสะพานอนุทินสวัสดิ์ )
ขาเข้า-ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว
ขาออก-ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว
-ถนนอิสรภาพ(จากสะพานเจริญพาศน์ถึงสะพานคลองมอญ)
ขาเข้า   ปริมาณรถปานกลาง การจราจรยังคล่องตัว
ขาออก ปริมาณรถปานกลาง การจราจรยังคล่องตัว
-ถนนจรัญฯ (จากซอยจรัญฯ 7/1 ถึงซอยจรัญฯ 17)
ขาเข้า ปริมาณรถปานกลาง ถนนจรัญฯ มีการก่อสร้างผิวการจราจร การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
ขาออก ปริมาณรถปานกลาง การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
-ซอยพณิชยการธนบุรี
ขาเข้า ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว ขาออก ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว ไม่มีอุบัติเหตุ /รถเสีย
ไม่มีจุดที่เป็นปัญหาการจราจร
เวลา 08.44 บางใหญ่ 1 อำนวยการจราจร แยกพาณิชยการธนบุรี