กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ทก.เขาดิน (งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.) อำนวยการจราจร งาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ทก.เขาดิน (งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.) อำนวยการจราจร งาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ทก.เขาดิน (งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.) อำนวยการจราจร งาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รวมใจเป็นหนึ่งเดียว  United as One ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ทก.เขาดิน (งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.)

วันนี้ (6 ก.ย.61) เวลา 14.15 น.  ตรวจใต้ 1-2 ,ตรวจใต้ 1-13  พร้อมกำลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนขึ้นรถ รับ-ส่ง เข้าการจัดงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” ณ พระลานพระราชวังดุสิต