กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

การจราจรบริเวณทางลงต่างระดับฉิมพลี

การจราจรบริเวณทางลงต่างระดับฉิมพลี
การจราจรบริเวณทางลงต่างระดับฉิมพลี

ตลิ่งชัน 61.  ตลิ่งชัน 604,   ธรรมศาลา 601,   ปลายบาง 61   อำนวยการจราจรช่วงทางลงต่างระดับฉิมพลี    มุ่งหน้า   ถนนบรมราชชนนี   ขาออก   ปริมาณรถมาก  เคลื่อนตัวได้