กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร
สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร ประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 19.35น.

  1. การจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
  2. ถ.ประชาธิปก ขาเข้า และขาออก ถ.อิสรภาพ ทั้งสองด้าน รถน้อยเคลื่อนตัวได้ดีตามรอบสัญญาณไฟ ไม่มีท้ายสะสม
  3. สะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า ขาเข้า และขาออก รถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
  4. อุบัติเหตุ – รถจอดเสีย ไม่มี
  5. จุดน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาการจราจร (จุดวิกฤติ) ไม่มี