กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร
สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร ประจำวันที่ 4 ส.ค.61 เวลา 19.20 น.

1.สภาพทั่วไป 

     1.1ถนนพหลโยธิน จาก แยกพลาธิการ ถึง แยก คปอ.ขาเข้า /ขาออก การจราจร เคลื่อนตัวได้ดี

     1.2 ถนนสายไหม ขาเข้า การจราจรคล่องตัว  ขาออก เคลื่อนตัวได้ดี

     1.3 ถนนสุขาภิบาล 5 ขาเข้า/ขาออก การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี

  1. อุบัติเหตุ รถเสีย - ไม่มี
  2. จุดที่เป็นปัญหาการจราจร (วิกฤติ) - ไม่มี

สรุป ในพื้นที่ สน.สายไหม การจราจรเคลื่อนตัวได้เป็นปกติ