กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุคคโล รายงานสภาพการจราจร

สน.บุคคโล รายงานสภาพการจราจร

สน.บุคคโล บก.น.๘  รายงานสภาพการจราจรประจำวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๑

 (๑) ถนนในเขตรับผิดชอบ

๑.๑ ถนนเจริญนคร

- ถนนเจริญนคร - สะพานกรุงเทพ  รถเคลื่อนตัวได้ดี

๑.๒ ถนนตากสิน

- ถนนตากสิน ขาออก – ทางลอดอุโมงค์ รถเคลื่อนตัวได้ตลอด ไม่มีท้ายแถวสะสม

 ๑.๓ ถนนรัชดา-พระราม ๓

- รัชดา - สะพานพระราม๓ รถเคลื่อนตัวได้ตลอด  ท้ายแถวลงพื้นราบรัชดา ๙

(๒) อุบัติเหตุ/ไม่มี

(๓) จุดเป็นปัญหา, จุดวิกฤต/ไม่มี