กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ถ.ติวานนท์ ช่วง บ.ไทยโตชิบา - ซ.ติวานนท์ 43

เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ถ.ติวานนท์ ช่วง บ.ไทยโตชิบา - ซ.ติวานนท์ 43
เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ถ.ติวานนท์ ช่วง บ.ไทยโตชิบา - ซ.ติวานนท์ 43

กองบังคับการตำรวจจราจร  แจ้งประชาสัมพันธ์  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู  เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบาถึง ซอยติวานนท์ 43 จากเดิม วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เป็น วันที่ 15 สิงหาคม 2561