กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)

ปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)
ปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)

แขวงทางหลวงนนทบุรี  แจ้งประชาสัมพันธ์  ปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 340  (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)