กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แผนจัดการจราจร 28 ก.ค. 61

แผนจัดการจราจร  28 ก.ค. 61
แผนจัดการจราจร 28 ก.ค. 61

แผนจัดการจราจร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

ปิดจราจร เวลา ๑๖.๐๐น.

 ถนนหลานหลวง จาก แยกหลานหลวง ถึง แยกผ่านฟ้าฯ
 ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้าฯ
 ถนนราชดำเนินกลาง จาก แยกผ่านฟ้า ถึง แยกผ่านพิภพฯ
ถนนราชดำเนินใน จาก แยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ
ถนนสนามไชย จาก แยกป้อมเผด็จฯ ถึง แยกวงเวียน รด. 
ถนนหน้าพระลาน จาก แยกป้อมเผด็จฯ ถึง แยกท่าช้าง
ถนนหน้าพระธาตุ จาก แยกป้อมเผด็จฯ ถึง ทางเข้า ม.ธรรมศาสตร์

เวลา ๑๖.๓๐น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน