กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

29 ก.ค.61 สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดสอบที่ ม.สวนดุสิต

29 ก.ค.61 สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดสอบที่ ม.สวนดุสิต
29 ก.ค.61 สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดสอบที่ ม.สวนดุสิต

ในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 61 เวลา 07.00 -13.00น. ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ สภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 1,300 คน แนะนำควรเผื่อเวลาในการเดินทาง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่งโมง