กลับไป

ข้าราชการตำรวจ บก.จร. เกษียณอายุราชการ

ข้าราชการตำรวจ บก.จร. เกษียณอายุราชการ
ข้าราชการตำรวจ บก.จร. เกษียณอายุราชการ

"วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน"
วันศุกร์ที่ 8 ก.ย.66
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร
พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการตำรวจจราจร เป็นประธานในพิธี " เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 " ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี รอง ผบก.จร.,ผกก.ฯ รอง ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ